عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس چهارم)

سه شنبه 13 تیر 1396 - 12:21:59

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی   را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس چهارم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با ساعت و زمان 

- جمله های جدید د

- ضمیرها


سه شنبه 13 تیر 1396 - 8:31:40