عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و چهارم)

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 16:35:50

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و چهارم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با زمان حال استمراری

- آشنایی با اداره پست

- چگونگی ساخت اسم فاعل


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 14:10:37