عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و سوم)

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 16:35:47

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و سوم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 14:4:55