عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و پنجم)

پنج شنبه 15 تیر 1396 - 17:29:58

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و پنجم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با اداره پست

- آشنایی با مترو

- آشنایی با موزه 


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 14:13:54