عربی بیاموزیم:

سفر به سرزمین فارسی (درس سی و هفتم)

یک شنبه 18 تیر 1396 - 11:11:8

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

در درس سی و هفتم می خوانیم و می بینیم:

- آشنایی با موزه

- شناخت جهت های جغرافیایی

- آب و هوا

- آشنایی با کاربرد کلمه " ای کاش" و " شاید"


چهار شنبه 14 تیر 1396 - 15:0:24