عربي بیاموزیم:

سفر به سرزمین  فارسی (درس اول)

دو شنبه 12 تیر 1396 - 13:8:54

سایت فارسی الکوثر سلسله درس های آموزش زبان عربي و فارسی   را برای شما علاقه مندان به زبان و ادبیات تدارک دیده است .

 

در درس اول می خوانیم و می بینیم :

- نحوه خوش آمد گویی 

- آشنایی با اعضای  خانواده

- الفبا

- اعداد و ارقام 

- گرامر :  اسم های اشاره چیست؟


دو شنبه 12 تیر 1396 - 12:28:25