رحمت و مدارا در رسالت محمدی (ص) ، اساس خلقت است

یک شنبه 24 مهر 1401 - 15:27:0

الوجه الاخر : شیخ محمدعلی میرزایی رئیس مرکز مطالعات فکری المصطفی در شبکه الکوثر درباره رحمت و بردباری پیامبر اسلام (ص) سخن گفت و تاکید کرد رحمت اساس وجود و هستی است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، شیخ محمدعلی میرزایی در برنامه این هفته «الوجه الاخر» شبکه الکوثر که به موضوع «رحمت و مدارا در رسالت محمدی» اختصاص داشت ، گفت : رحمت و وجود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طبیعی است که رحمت مبنای تشریع ، روابط اسلامی و گسترش دعوت و پیوند بین امت اسلامی باشد چرا که رحمت اساس وجود و خلقت است و با رحمت همه چیز در عالم به وجود آمد. 
شیخ میرزایی افزود: اگر رحمت برداشته شود، سنگ بنای انسانیت در بشریت از بین می رود. 
وی تاکید کرد : اگر رحمت از بین برود، انسان دچار خودباختگی و خودتخریبی می شود. بنابراین به جای اینکه انسان را بسازد یا نقش مثبت داشته باشد، همه چیز را خراب خواهد کرد. 
شیخ میرزایی پرسید: آیا رحمت و پیشینه آن در فعل الهی ساقط می شود؟ 
این استاد حوزه علمیه با استناد به حدیث الهی که می گوید «رحمت من بر غضب من سبقت گرفته است» و در روایات که می گوید «رحمت او بر غضب او سبقت گرفته است» ، تاکید کرد : محال رحمت از فعل الهی ساقط شود است و این تقدم دلالت بر اصالت و صحت دارد و بازگشت رحمت به همه چیز از جمله غضب را نشان می دهد. با رحمت ، جامعه ، اجتماع، ملاقات و برخورد انسان ها شکل می گیرد. 
وی افزود : بنابراین اصل در همه افعال الهی ، رحمت است و همه اسما و صفات الهی در رحمت قرار دارد و حتی جهنم نیز گفته می شود با رحمت الهی برپا می شود برای تطهیر. همه افعال الهی بر اساس رحمت است نه کینه و غضب. همه حدود و مجازاتها باید بر اساس رحمت باشد اما آیا امت اسلامی با این مسائل با رحمت برخورد می کند؟ بنابراین نمی توان رحمت را برداشت و به جای آن مثلا غضب را قرار داد. 
وی تاکید کرد : ادعا می شود که آیات رحمت الهی در قرآن با آیات شمشیر نسخ شده است و شمشیر در قرآن ذکر نشده است و منظورشان از شمشیر ، آیات قتال است. اما چگونه آیات قتال که عملی تاکتیکی و استثنائی و دفاعی است می تواند جایگزین اصل رحمت وجودی خداوند متعال شود. اگر عقل و خرد خود را کمی به کار بگیریم چنین چیزهایی نمی گوییم و کتابهای علوم قرآن و تفسیر را از دروغهای نسخ آیات رحمت پر نمی کنیم. 


 


یک شنبه 24 مهر 1401 - 14:48:53