عقال، نماد سنتی مردم عرب

پنج شنبه 20 خرداد 1400 - 14:17:8

وبگردی-الکوثر: مرکز بافت عقال در عراق شهر نجف است و مردم استان‌های جنوبی عراق برای خرید آن به این شهر می‌آیند. عقال (با کسر عین) نمادی سنتی است که امروزه زینت بخش چفیه و لباس عرب‌های جنوب ایران، عراق و دیگر کشور‌های عربی است.


پنج شنبه 20 خرداد 1400 - 11:21:22