راهنمای ثبت برند و ثبت شرکت در عراق

یک شنبه 12 شهریور 1396 - 16:34:18
راهنمای ثبت برند و ثبت شرکت در عراق

در لینک های زیر متن کامل چگونگی ثبت شرکت و ثبت برند در عراق رامی توانید مشاهده کنید.

تهران-الکوثر:   مراحل ثبت برند در عراق به شرح ذیل است :

تکمیل فرم درخواست بررسی برند

اطمینان از عدم وجود تشابه با برندهای ثبت شده ویا ارائه شده

تکمیل فرم درخواست ثبت برند

درخواست جستجو در برندهای ثبت شده وعدم وجود تشابه آن

پس از اتمام بررسی و تایید برند، پذیرش آن به درخواست کننده اعلام می شود

در صورت پذیرش اولیه برند در سه مرتبه پی در پی در نشریه برندهای تجاری ونشانههای جغرافیایی منتشر می شود واگر معارض داشته باشد می تواند در ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اعتراض کند

به محض تکمیل ثبت برند یک گواهی نامه، شامل اطلاعات مندرج در بولتن به مالک برند داده می شود

اگر برند در ظرف ۶ ماه از تاریخ درخواست ثبت نشود و کوتاهی از درخواست کننده باشد، اداره بصورت کتبی به وی ابلاغ خواهد کرد واگر مراجعه نکند، بعنوان رها شده در سیستم ثبت خواهد شد

 

نکات مهم

صاحب برند می تواند برند را بفروشد ویا در فروشگاه بصورت کلی ویا جزئی آن را اجاره دهد

در صورت که شرکت بدون برند انتقال ملکیت کند، صاحب برند می تواند به نام برند خود تولید داشته باشد مگر در قرارداد ذکر شده باشد

برند لغو شده ممکن نیست به نام شخص دیگری دو باره ثبت شود، مگر بعد از گذشتن یک سال از تاریخ لغو

باید لغو برند ویا ثبت مجدد آن منتشر واعلام شود

مالک برند با ثابت کردن اشکال و اشتباه و لغو برند می تواند آن را تصحیح کند

مالک برند می تواند یک شخص حقیقی ویا اشخاص حقوقی را برای استفاده از برند در تولید بعضی از کالاها ویا کل آنها مجاز کند

مدت حفاظت از برند ده سال می باشد که قابل تجدید پس از ارائه در خواست تجدید و پرداخت هزینه های آن خواهد بود

مالک برند می تواند در خواست تجدید را تا شش ماه بعد از انقضای تاریخ ارائه کند. در غیر این صورت برند لغو خواهد شد

 

راهنمای ثبت برند در عراق – ترجمه فارسی

برندهای ثبت شده در عراق1

برندهای ثبت شده در عراق2

قانون ثبت شرکتهای عراق – ترجمه فارسی


یک شنبه 12 شهریور 1396 - 16:34:30

دسته بندی :