ناکامی حکام عرب در تحمیل عادی سازی با رژیم صهیونیستی به ملتهای خود

پنج شنبه 10 آذر 1401 - 13:56:0

 تحلیلگر مسائل سیاسی لبنانی در گفتگو با شبکه الکوثر تاکید کرد حاکمان عرب با تمام سابقه ناگوار عادی سازی با رژیم صهیونیستی، نتوانستند روند عادی سازی را بر مردم تحمیل کنند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دکتر عبدو اللقیس در گفتگو با برنامه «صحافه الیوم» شبکه الکوثر گفت: از زمان عهدنامه آنچه کمپ دیوید، وادی عرفه، اسلو نامیده می شود و این همه تاریخ شوم، حاکمان عرب نتوانسته اند روند عادی سازی را با این رژیم نامشروع که با صلح سازگاری ندارد ، تحمیل کنند.»
عبدو اللقیس افزود : صهیونیستها ذاتاً بیشتر شبیه کفتارها هستند و نمی توانند با هیچ نظام مسالمت آمیز و متمدن همزیستی داشته باشند و موجودیت و ماهیت آنها ، کشتار و خونریزی است.»
وی تاکید کرد : مردم از ابتدا تا کنون این رژیم را رد کرده اند و جام جهانی قطر این مسئله را بار دیگر نشان داد و زمانی که خبرنگاران صهیونیست با ایرانیها و اعراب برخورد می کردند جرات نداشتند بگویند که از سرزمین‌های اشغالی هستند بلکه می گفتند از آلمان و کشورهای دیگر هستند.


 


پنج شنبه 10 آذر 1401 - 10:46:58