درخواست وزارت خارجه آمریکا از گروههای عراقی

دو شنبه 21 مهر 1399 - 8:27:15
درخواست  وزارت خارجه آمریکا از گروههای عراقی

تهران- الکوثر: یک مقام وزارت خارجه آمریکا از گروههای عراقی خواسته تا سلاح خود را به دولت مرکزی تحویل دهند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  این مقام آمریکایی مدعی شده است که اقدامات شبه نظامیان در عراق مانع تلاشهای دولت بغداد برای جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد شد. 

وی در عین حال مدعی شده است که آمریکا بر حمایت از دولت عراق برای مقابله با بحران اقتصادی، بی ثباتی امنیتی و بحران کرونا متمرکز است.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که حضور نظامی آمریکا در عراق یکی از عوامل اصلی بی ثباتی در این کشور است و گروههایی که آمریکا خواستار خلع سلاح آنهاست اصلیترین مانع حضور نظامی این کشور در عراق هستند. 


دو شنبه 21 مهر 1399 - 18:28:38

دسته بندی :