پارلمان های آمریکای لاتین: اسرائیل تحریم شود

دو شنبه 17 شهریور 1399 - 14:17:8
پارلمان های آمریکای لاتین: اسرائیل تحریم شود

تهران- الکوثر: نمایندگان پارلمان های آمریکایی لاتین در واکنش به طرح الحاق کرانه باختری، خواستار تدوین قوانینی برای بایکوت رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، نمایندگان پارلمان‌های کشورهای آمریکای لاتین خواهان تدوین قوانینی برای تحریم اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی در واکنش به طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری شدند.

اعضای پارلمان‌های ۶ کشور آمریکای لاتین در همایش انجمن پارلمانی‌ها به خاطر قدس بر اهمیت صدور قوانینی برای تحریم رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

نمایندگان این پارلمان‌ها اعلام کردند: پارلمان‌ها نقش مهمی در صدور قوانین برای تحریم و مقابله با تجاوزات اسرائیل دارند. طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری پاکسازی نژادی را تقویت می‌کند.


دو شنبه 17 شهریور 1399 - 13:39:18