متخصص روانشناسی بالینی تشریح کرد:

ویژگی‌های یک دختر موفق

سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 18:58:49

یک متخصص روانشناسی بالینی با حضور در برنامه «خلیه حب» شبکه الکوثر، درباره دختران موفق و نقش آنها در یک خانواده موفق سخن گفت.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، خانم «ایمان القزوینی» در برنامه «خلیه حب» گفت: دختری که می خواهد موفق باشد، باید قدرت خودش را بداند و از استعدادها و توانایی هایش باخبر باشد. چنین دختری پر از عشق و امنیت و محبت و معرفت خواهد بود.

این روانشناس بالینی افزود: هر دختری که بخواهد موفق شود لازم است هدف روشنی یبرای خودش تعریف کند و برای دستیابی به آن هدف بکوشد.

خانم القزوینی افزود: دختری که از احساس عشق و محبت و امنیت برخوردار نیست، نمی تواند موفق شود و به اهدافش برسد به همین علت در جستجوی عشق و محبت و امنیت، از مسیر خود منحرف خواهد شد.


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید


سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 18:58:41