در برنامه عراق الغد مطرح شد:

ابراز نگرانی از حضور گسترده کارگران خارجی در عراق

دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 10:58:23

یک مقام مسئول در اتحادیه کارگری عراق از حضور گسترده و غیرقانونی کارگران خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

­­­ویژه - الکوثر :  «طالب کاظم الطائی» ، مشاور اتحادیه های کارگری عراق و مدیر مؤسسه فرهنگی کارگران در بغداد در گفتگو با برنامه «عراق الغد» شبکه الکوثر گفت: حضور خارج از ضابطه  کارگران خارجی بر جامعه کارگری عراق تأثیر منفی گذاشته است و کارگران خارجی باید بر اساس نیاز و با تکیه بر استانداردهای حرفه ای و با نظارت دولت قانونی جذب شوند.
وی افزود: امروزآمار کارگران خارجی در عراق به طور قابل توجهی افزایش یافته است و متأسفانه تعداد زیادی از طریق گردشگری مذهبی وارد عراق می شوند اما برای کار اقامت می کنند.
مشاور اتحادیه های کارگری عراق با بیان اینکه کارگران خارجی خارج از قوانین کار عراق در کارگاهها جذب شده اند، تصریح کرد: این وضعیت با قوانین در تعارض است چون کارگران عراقی برخلاف کارگران خارجی باید از قوانین کار تبعیت کنند.
وی در پایان برحمایت بیشتر از کارگران عراقی تاکید کرد و گفت : جامعه کارگری هر کشور مولد است و برای کارخود ارزش ملی قائل است و کالاهای عراقی که در سطح ملی تولید می شوند کیفیت بسیار بهتری دارند.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید

 


دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 10:58:17