از پایگاه نواتیم که با موشک‌های سپاه هدف قرار گرفت چه می دانیم؟!

یک شنبه 26 فروردین 1403 - 9:15:0
از پایگاه نواتیم که با موشک‌های سپاه هدف قرار گرفت چه می دانیم؟!

پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل و در منطقه صحرای نقب که دیشب هدف قرار گرفت، از مرزهای غربی ایران، حدود ۱۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد خسارات سنگینی به این پایگاه وارد شده است.


یک شنبه 26 فروردین 1403 - 9:9:19

دسته بندی :
برچسب :