برنامه مع المراسلین شبکه الکوثر :

افتتاحیه نمایشگاه میراث فلسطین در بیروت

شنبه 6 خرداد 1402 - 9:10:18

وسام المرتضی وزیر فرهنگ لبنان سیزدهمین نمایشگاه میراث فلسطین را با عنوان « بازگشت به فلسطین» در بیروت افتتاح کرد.

ویژه - الکوثر: انجمن ها و گروه های فلسطینی ازجمله فلسطینی های ساکن اردوگاههای لبنان این نمایشگاه را برنامه ریزی و برپاکرده اند.
وزیر فرهنگ لبنان درمراسم افتتاحایه نمایشگاه میراث فلسطین گفت: اگر هرفلسطینی امروز برای این نمایشگاه صنایع دستی درست کرده ، نقاشی کشیده  و یا مجسمه ای درست کرده ، این نشان دهنده این است که آن فرد برای پاسداشت هویت فلسطینی خود مقاومت می کند و به همین دلیل آنها اینجاهستند تا با مقاومت خود دربرابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی ریشه میراث فلسطین را تااعماق زمین بگسترانند.
دراین نمایشگاه آداب و رسوم  مردم فلسطینی ها به مخاطبان عرضه و معرفی شده است. یکی از شرکت کنندگان دراین نمایشگاه به گزارشگر شبکه الکوثر به آداب و رسوم و مهمانوازی فلسطین ها اشاره کرد.
همچنین خانم حله ابوسالم از مسئولان جبهه ملی آزادی فلسطین گفت: ما با وجود گذشت 75 سال همچنان به فرهنگ و سنن خود پایبند هستیم و حق بازگشت برای مامحفوظ است و انشاالله به وطن خود باز خواهیم گشت .
محمد موسی، یکی دیگر از شرکت کنندگان نمایشگاه میراث فلسطین هم تاکید کرد: مابه حفظ  میراث فلسطین پایبندیم و هیچ کس نمیتواند فرهنگ ما را غصب کند.
حسام عرعر، مدیر بنیاد میراث فرهنگی عرعر نیز  گفت: حفظ میراث فلسطین یک مقاومت آزادیخواهانه است .
همچنین خانم ندا شهابی از بنیاد میراث  ندا خاطرنشان کرد: میراث فلسطین بر بازگشت به فلسطین تاکید دارد.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


شنبه 6 خرداد 1402 - 9:10:3