برنامه یوم الجدید:

اهمیت ارتباطات و روابط اجتماعی و لزوم دوری از دنیای مجازی

چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 13:25:14

دکتر «محمد سعید دایر» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با برنامه « یوم جدید » به بیان اهمیت روابط اجتماعی و مهارت ها و استفاده درست از دنیای مجازی پرداخت.

ویژه ‌- الکوثردکتر محمد سعید دایرگفت: درکنار تمامی  پیامدهای مثبتی که شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی در زمینه  خواندن، یادگیری، دانش و تحقیق علمی دارند، اما اگر فردی به آن بیش ازحد وابستگی پیدا کند، به نظر می رسد استفاده بدون برنامه از این پدیده نوظهور ارتباطی منجر به کاهش ارتباطات چهره به چهره شده و نقشی مخربی را در از بین بردن صمیمیت های گذشته ایفا خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس تحقیقات جدیدی که در کشورهای مختلف صورت گرفته است، گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در زندگی روزانه، روابط و دوستی ها را سطحی می‌کند و اگر توازن بین دنیای واقعی و این شبکه ها برقرار نشود می تواند مشکل ساز شود و مشکلات روحی و روانی را برای فرد به وجود آورد.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 12:38:25