پاسخ مقاومت به کشتار نابلس فراتر از تصور صهیونیستها خواهد بود

شنبه 6 اسفند 1401 - 14:27:0

کارشناس فلسطینی در گفتگو با شبکه الکوثر با اشاره به یورش صهیونیستها به شهر نابلس و کشتار فلسطینی ها ، تاکید کرد پاسخ مقاومت به جنایت نابلس فراتر از تصور صهیونیستها خواهد بود.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دکتر ناجی شکری الظاظا تحلیلگر مسائل سیاسی از نوار غزه در گفتگو با برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر گفت : از نظر فلسطینی ها ، محاسبات متفاوتی وجود دارد ، اعلام ابوعبیده سخنگوی مقاومت در نوار غزه برای همگان سخنی قابل توجه بود چرا که وی گفت که پاسخ به آن بسیار گسترده تر از محدوده جغرافیایی خواهد بود و اثرات قابل توجهی در سایر استان های سرزمین های فلسطینی خواهد داشت.
الظاظا افزود: بحث در اینجا بر سر وحدت میادین و وحدت مقاومت در تمام فلسطین است و بعد از نبرد سیف القدس 2021 مشخص شد که مقاومت فلسطین بدون توجه به جغرافیا ، متحد و یکپارچه است.  
وی تصریح کرد : وضعیت مقاومت در جنین همان وضعیتی است که در نوار غزه و کرانه باختری اتفاق می افتد و بیانگر آن چیزی است که در قدس و داخل فلسطین اشغالی  می گذرد. این معادلاتی است که امروز در جریان است و اینها محاسباتی که این دولت افراطی و جنایتکار صهیونیستی باید آن را بفهمد.


ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


شنبه 6 اسفند 1401 - 15:8:42