روسیه گاز میادین شرق سیبری را صادر می کند

یک شنبه 9 بهمن 1401 - 13:11:0

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفت وزارت انرژی روسیه در حال بررسی استفاده از گاز میادین شرق سیبری در بازار داخلی روسیه و صادرات آن به خارج است. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : ما معتقدیم که به طور کلی میادین واقع در شرق سیبری باید به طور جامع هم برای بازار داخلی و هم برای امکان پر کردن زیرساخت های خط لوله گاز مورد استفاده قرار گیرد. وزارت انرژی ما درحال حاضر روی این موضوع کار می کند. 
پیش از این، نواک گزارش داده بود که روسیه در سال 2022، 15.5 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق خط لوله گاز سیبری به چین صادر کرده است. 
مجموع صادرات گازپروم به چین در سال های آینده به 48 میلیارد متر مکعب گاز در سال خواهد رسید و با خط لوله گاز از مغولستان، سالانه نزدیک به 100 میلیارد متر مکعب خواهد بود. 


 


یک شنبه 9 بهمن 1401 - 13:42:27