جمعیت کره زمین به هشت میلیارد خواهد رسید

سه شنبه 1 آذر 1401 - 8:50:0

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار افراد روی کره زمین در دهه های آینده به رشد خود ادامه خواهد داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : میانگین امید به زندگی تا سال 2050 به 77.2 سال افزایش خواهد یافت. 
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی سازمان ملل ، در روزهای آینده، تعداد مردم روی زمین به هشت میلیارد نفر خواهد رسید، یعنی سه برابر بیشتر از 2.5 میلیارد نفری که در سال 1950 جمعیت جهان را تشکیل می دادند.  
افزایش امید به زندگی و همچنین افزایش تعداد افراد در سنین باروری به این معنی است که سازمان ملل پیش بینی می کند جمعیت جهان در سال 2030 به 8.5 میلیارد نفر و در سال 2050 به 9.7 میلیارد نفر برسد و در دهه هشتاد قرن 21 نیز به حدود 10.4 میلیارد نفر برسد. 


 


سه شنبه 1 آذر 1401 - 8:6:29