بحران انرژی عربستان سعودی را نیز تهدید می کند

سه شنبه 13 مهر 1400 - 19:42:25
بحران انرژی عربستان سعودی را نیز تهدید می کند

تهران - الکوثر : بحران انرژی, در حالی رژیم سعودی را نیز تهدید می کند که مقامات این رژیم دیداری رسمی با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برگزار و درباره ابعاد همکاری در زمینه انرژی صحبت کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  بحران شدید انرژی در کشورهای مختلف جهان از اروپا گرفته تا آمریکا, چین, آفریقا و منطقه خاورمیانه وجود دارد. همه اینها مناطقی هستند که در تأمین انرژی از بحرانهای شدیدی رنج می برند که در هر خانه و خیابان و محله ای و منطقه ای به یک نیاز اساسی تبدیل شده است.
شماری از کشورها با متمرکز شدن به همه راههای ممکن برای حل مشکلاتشان از طریق انرژی هسته ای یا گاز یا نفت یا منابع تجدیدپذیر مانند باد و انرژی خورشیدی و زباله های آلی و منابع دیگر تلاش می کنند اما در سعودی همچنان می شنویم که نشستهایی برگزار می شود.این نشستها را طرفهای ذیربط با طرفهای خارجی و بین المللی در تلاش برای تأمین انرژی لازم به منظور تضمین تداوم آن برگزار می کنند.دیداری رسمی بین مقامات سعودی و وزیر خارجه فرانسه یعنی ژان ایو لودریان برگزار و درباره ابعاد همکاری در زمینه های انرژی صحبت شد.این نشست در حقیقت نشانگر شکست مقامات سعودی در مدیریت ظرفیتها و تأمین نیازهاست.این دیدار همچنین بیانگر سلطه آمریکا بر منابع انرژی در عربستان و سلب اراده از این کشور است که بدون کسب رضایت آمریکا نمی تواند کاری بکند.


سه شنبه 13 مهر 1400 - 20:38:40