یورش نظامیان صهیونیست به چند شهر فلسطین

پنج شنبه 19 فروردین 1400 - 17:52:12
یورش نظامیان صهیونیست به چند شهر فلسطین

تهران - الکوثر : نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری شماری از فلسطینی ها را بازداشت کردند.


به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از منابع فلسطینی، شهرک قباطیه در جنین در کرانه باختری شاهد درگیری های شدید به دنبال حمله نظامیان صهیونیست به منازل فلسطینی ها در این شهرک و تخریب اثاثیه آنها بود. نظامیان صهیونیست همچنین اقدام به تیراندازی به سوی فلسطینی ها کردند. 
 در شرق نابلس، نظامیان رژیم صهیونیستی منازل اسیران آزاده شده را مورد حمله قرار دادند و اموال آنان را مصادره کردند. نظامیان صهیونیست در بیت لحم هم یک اسیر آزاده شده را بازداشت کردند و دو فلسطینی دیگر را هم در ورودی اردوگاه الدهیشه در این شهر با خود بردند. در قلقیلیه هم نظامیان رژیم صهیونیستی دو جوان فلسطینی را در شهرک عزون در شرق این شهر بازداشت کردند. نظامیان صهیونیست در رام الله هم دو جوان فلسطینی را بازداشت کردند.
 اردوگاه عین السلطان در اریحا هم شاهد یورش شمار زیادی از نظامیان صهیونیستی بود و این نظامیان از گاز اشک آور و گلوله های جنگی علیه فلسطینی ها استفاده کردند.


از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید

آموزش سوره های قرآن ویژه کودکان


پنج شنبه 19 فروردین 1400 - 16:54:39

دسته بندی :