چطور کودکان را به فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک ترغیب کنیم؟ + فیلم

یک شنبه 19 مرداد 1399 - 17:14:22

وبگردی: برای اینکه کودکان به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ترغیب شوند، باید آگاهی مناسب به آن‌ها داده شود.

تهران- الکوثر: با شیوع ویروس کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک برای کودکان کاری سخت و دشوار است که می‌توان به شیوه‌های مختلف و گوناگون آن‌ها را به زدن ماسک و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ترغیب کرد.

در این فیلم می‌توانید راه‌های ترغیب کودکان برای استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را مشاهده کنید.

 


یک شنبه 19 مرداد 1399 - 17:7:56

دسته بندی :