الخزعلی: عدم توافق گروه های سیاسی عراق بر سر نخست وزیر شرم آور است

سه شنبه 27 اسفند 1398 - 8:27:41
الخزعلی: عدم توافق گروه های سیاسی عراق بر سر نخست وزیر شرم آور است

تهران- الکوثر: رهبر جنبش عصائب اهل الحق در عراق، تاکید کرد : عدم توافق گروه های سیاسی بر سر یک نامزد برای پست نخست وزیری، شرم آور است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  شیخ قیس الخزعلی امروز گفت: در شرایط فعلی عراق و به ویژه با توجه به شیوع بیماری کرونا در جهان و تبدیل شدن آن به یک اپیدمی جهانی، توافق میان گروه های سیاسی عراق درباره نامزد پست نخست وزیری برای حفظ منافع کشور ضرورت دارد.

وی افزود: در صورت حاصل نشدن توافق میان گروه های سیاسی عراق، به نظر می رسد که دراین شرایط، رئیس جمهور و نخست وزیر بایست بر اساس ماده 61 قانون اساسی عراق، از مجلس نمایندگان بخواهند که وضعیت فوق العاده اعلام کند.

خزعلی خاطرنشان کرد: این وضعیت، به دولت فعلی، اختیارات فوق العاده می دهد که بر اساس آن می تواند به وظایف و مسئولیت های خود در برابر مبارزه با ویروس کرونا و نیز بحران اقتصادی که ممکن است همه ملت ما از آن رنج ببرند، عمل کند.


سه شنبه 27 اسفند 1398 - 8:36:58