اعتقاد به ظهور مهدی (عج) و هراس وارثان وهابیت و تکفیر

سه شنبه 6 تیر 1396 - 10:29:44
اعتقاد به ظهور مهدی (عج) و هراس وارثان وهابیت و تکفیر

الکوثرفارسی: اين که مبلغان و شيوخ وابسته به دربار آل سعود در مجالس و مناسبت هاي مختلف وظیفه خود را ادا کرده و نسبت ناحق و دروغ و ناروا به باورهاي شیعیان و دیگر مسلمانان و دوستداران اهل بيت بدهند،چيز عجيبي نيست. اما اینکه برای اولین بار "محمد بن سلمان" وليعهد سعودي به مسئله ظهور حضرت مهدي (عج) که اعتقاد بنیادی شیعیان است، توهین می کند، نشان دهنده هراس آل سعود از ظهور حضرت مهدي (عج)، است.

اخیرا محمد بن سلمان ولیعهد و جانشين شاه سعودي با سخناني تحريک آميز و لحني طايفه گرايانه به باور انتظار مهدي (عج) پرداخت که احساسات شیعیان و يک ميليارد مسلمان را در جهان به جوش آورد، موضوعي کاملا غير قابل قبول و ناشي از نداشتن کمترين درک سياسي و ديپلماسي است و به کرامت مسلمانان خدشه وارد مي کند. اين سخنان صرفا نشان دهنده ناداني بن سلمان از اعتقاد مسلمانان و اتفاق نظر آنها درباره بسياري از مسائل و در رأس آنها حتمي بودن ظهور امام مهدي (عج) است. بن سلمان ظاهرا کتاب هاي متعدد اهل سنت و جماعت مثل کتاب حمود التويجري را نخوانده که در آن فصل هايي درباره باور به امام زمان (عج) وجود دارد، يا اين که وجود چنين باوري را پنهان مي کند. شايد هم ورشکستگي حاکمان رياض پس از تحمل شکست در جنگ هاي منطقه اي او را به اين حد از بيچارگي رسانده است. فؤاد ابراهيم کارشناس عربستاني می گوید: اين جوانک که حتي از ادبيات اعتقاد وهابيت نيز اطلاع ندارد و تاکنون مسئوليت سياسي و حکومتي نداشته، از همه خطوط قرمز عبور کرده و در چارچوبي که قاعدتا بايد سياسي باشد، به باور ديني گروه بزرگي از مسلمانان به ويژه در داخل عربستان و در کل جهان اسلام تعرض کرده است. ابراهيم افزود: عربستان يد طولايي در دامن زدن به اختلافات طايفه اي و مقابله با تلاش ها براي تقریب مذاهب اسلامي به يکديگر دارد از اين رو وقتي محمد بن سلمان چنين سخناني بيان مي کند در واقع طبق عقيده وهابي خود عمل مي کند که از هر اختلافي در داخل جوامع اسلامي براي تقويت دو دستگي بر مبناي مذهبي بهره برداري مي کند. فؤاد ابراهيم افزود: برنامه وهابيت که در سخنان بن سلمان بروز يافته است ، فقط گروهي از مسلمانان را هدف قرار نمي دهد بلکه همه مسلمانان را هدف قرار مي دهد. حاکمان سعودي نگران ظهور امام مهدي (عج) هستند و حتي افرادي را به يمن فرستاده اند زيرا اعتقاد دارند افرادي «يمني» بخشي از "ظهور" هستند از اين رو بدون شک از اين مسئله مي ترسند و آن را در مناسبت هاي متعدد بيان کرده اند. اين ها از هر چيزي که خطري براي حکومتشان باشد مي ترسند از اين رو مي بينيم با گفتمان هاي ديني مغاير با اعتقاد وهابيت مي جنگند. سخنان فؤاد ابراهيم تا حد زيادي به ديدگاه شیخ معن الجربا رئيس اتحاديه قبايل و شخصيت هاي عربي براي حمايت از محور مقاومت شبيه است. الجربا توهین بن سلمان به اعتقادات باورهاي ديني مسلمانان را محکوم کرد. او گفت: سخنان محمد بن سلمان ناشي از تجربه سياسي و عمق ديدگاه سياسي نيست بلکه نوعي تحريک احساسات عامه مردم است و فاصله زيادي با منطق سياسي محکم دارد. الجربا با اشاره به جايگاه ريشه دار و تاريخي شيعيان در شبه جزيره عربستان گفت: دست درازي به باور ظهور مهدي منتظر(عج) نه فقط تعرض به شيعيان بلکه تعرض به سني هاست زيرا اين باوري مشترک بين دو طايفه است. جربا به عنوان يکي از روشنفکران جامعه عربستان، سخنان بن سلمان را رد کرد و آن را تحريک کشورهاي همسايه دانست. وی افزود: بهتر است عربستان سعودي به تعميق روابط با همسايگانش به ويژه ايران بپردازد.زيرا همه ما مي دانيم آمريکا اگر لازم باشد از متحدانش دست خواهد کشيد. الجربا همچنين گفت: بن سلمان زير نفوذِ  جناح راست افراطي است که جهان را به سوي انفجار پيش مي برد. او محمد بن سلمان را شخصي بي پروا توصيف کرد که به جاي آرام کردن منطقه، آن را به سوي انفجار پيش مي برد به ويژه آنکه حکومت عربستان به رياست يک جوان سي و چند ساله، اين کشور را در جنگ هايي از يمن گرفته تا عراق و سوريه غرق کرده است. الجربا همچنين اين سياست عربستان را با سياست واشنگتن پس از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ مرتبط دانست. شيخ ماهر حمود رئيس اتحاديه جهاني علماي مقاومت نيز با دروغ توصيف کردن سخنان بن سلمان گفت: ديدگاه سيطره شيعيان بر جهان اسلام در ادبيات انقلاب اسلامي و در خط مشي سياسي آن وجود ندارد. شيخ حمود افزود، سخنان بن سلمان نشان مي دهد او فردي بي مسئوليت با سخناني بررسي نشده و غيردقيق است که موضوع اختلافات مذهبي را وارد اختلافات سياسي موجود در جهان اسلام مي کند. شيخ حمود گفت: سخنان بن سلمان نوعي تفرقه افکني است... و براي نخستين بار از يک مسئول ارشد سياسي در رياض مي شنويم که به عقيده بخش قابل توجهي از جامعه عربستان و مسلمانان جهان تعرض مي کند. وي افزود،‌ جنگ نظامي و مذهبي که با جنگ رسانه اي همراه است در سياست عربستان چيز تازه اي نيست در حالي که مي دانيم محافل داخل خاندان سعودي از شکست در جنگ يمن و بحران سوريه به شدت خسته شده اند. شيخ حمود در پايان براز اميدواري کرد در عربستان خردمنداني باشند که به اين ديوانگي پايان دهند.

منبع: پايگاه اينترنتي العهد


سه شنبه 6 تیر 1396 - 10:18:57

عکسهای بیشتر :

دسته بندی :