تربت سیدالشهدا گرانبهاترین هدیه پدر به فرزند شهیدش

جمعه 4 خرداد 1403 - 18:0:0
تربت سیدالشهدا گرانبهاترین هدیه پدر به فرزند شهیدش

حاج سیدمحمدتقی آل‌هاشم با آن دستان لرزان لباسش را می‌کاود تا یک بند انگشت تربت سیدالشهدا را به خاک مزار فرزندش اضافه کند! انگار که گرانبهاترین دارایی زندگیش را در لباسش پنهان کرده باشد، انگار که می‌خواهد مهم‌ترین داشته‌اش را همراه پسرش کند...

آخرین هدیه پدر به پسر

 

 


جمعه 4 خرداد 1403 - 17:18:19