در برنامه قضیه ساخنه مطرح شد:

مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی آغاز شده است

چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 11:2:49

یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت : در پی پاسخ قاطع ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی ، مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی سرعت گرفته است .

ویژه ‌ -الکوثر پروفسور «عبدالحسین شبیب» استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر بااشاره به لفاظی های رژیم صهیونیستی درخصوص پاسخ به حملات موشکی ایران، تصریح کرد: گزینه‌های پاسخ برای رژیم  اشغالگر بسیار محدود است .
وی افزود: این رژیم نمی تواند از مهاجرت معکوسی که هم اکنون در سرزمین های اشغالی اتفاق افتاده ممانعت کند و دیگر اسرائیلی ها به ارتش خود اعتماد ندارند.
پروفسور شبیب گفت: ارتش صهیونیستی دیگر نمی تواند مدعی شود از شهروندان اسرائیل می تواند محافظت کند و شکست بزرگ اخیر دربرابر ایران، هیمنه آنها را زیر سوال برده است .
این استاد دانشگاه درپایان تاکید کرد: با رخ دادن مهاجرت معکوس،  نیروی انسانی رژیم صهیونیستی روبه افول می رود و به راحتی این رژیم اشغالگر درمسیر فروپاشی قرار خواهد گرفت چرا که ایرانی ها از هم اکنون اعلام کرده اند پاسخ دوم شدیدتر و محکم تر خواهد بود.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 11:1:46