حمایت فلسطینیان غزه از پاسخ کوبنده ایران به حملات اسرائیل

یک شنبه 26 فروردین 1403 - 11:45:0

شهروندان فلسطینی در باریکه غزه نظرات خود را درباره واکنش ایران به حملات اسرائیل بیان کردند.

الکوثر – فلسطین اشغالی

یک زن آواره فلسطینی از همه کسانی که می توانند در برابر اشغالگران اسرائیل مقاومت کنند، خواست از مقاومت دست برندارند و تاکید کرد ما با کسانی هستیم که به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ می دهند.

یک شهروند فلسطینی با حمایت از ضرورت پاسخگویی به حملات اشغالگران تاکید کرد: مردم فلسطین در معرض مصیبت بزرگی از بمباران، کشتار، ویرانی و آوارگی هستند که منجر به آواره شدن بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی از منازل خود در شمال به جنوب و از جنوب به مرکز و شمال هستند از اینرو از محور مقاومت می خواهیم بیشتر به حملات اسراییل پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: پاسخ به حملات اشغالگران ضروری است، زیرا رژیم صهیونیستی بدون پاسخ، تجاوزات خود به غزه و مردم فلسطین را متوقف نخواهد کرد.


یک شنبه 26 فروردین 1403 - 11:38:0

برچسب :