تصویرگری خطبه صبح عاشورای امام حسین(ع)

پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 21:0:0

روایتی از سخنان امام حسین(ع) به لشکر دشمن در صبح عاشورا را در قالب نقاشی با شن ببینید.

تهران- الکوثر: تصویرگری روایت خطبه امام حسین(ع) در صبح عاشورا با استفاده از نقاشی با شن را در بالا مشاهده کنید.

امام سواربر اسب خود، با صداي بلند در حالي كه بیشترشان مي شنیدند، حمد و ثناي الهي كرد و بر پیامبر خدا و فرشتگان و انبیاي الهي درود فرستاد، سپس فرمود: اما بعد، نسب مرا بنگرید و ببینید من كیستم؟ آنگاه به وجدان خویش برگردید و آن را ملامت كنید. بنگرید آیا كشتن من و هتك حرمتم براي شما شایسته است؟

آیا من پسر دختر پیامبر شما و پسر وصي او و پسر عموي او و پسر اولین مسلمان تصدیق كننده به نبوت پیامبر نیستم؟

آیا حمزه سید الشهدا عموي من نیست؟

آیا جعفر طیار عموي من نیست؟

آیا سخن پیامبر كه درباره من و برادرم فرمود كه این دو سرور جوانان بهشتند به شما نرسیده است؟

اگر حرفم را قبول دارید و آن حق است و به خدا قسم از آن دم كه دانستم خداوند دروغگویان را دشمن مي دارد، دروغي نگفته ام و اگرمی پندارید كه دروغ مي گویم، در میان شما كساني هستند كه اگر از ایشان بپرسید شما را خبر مي دهند.

از 'جابر بن عبدالله انصاري'، 'ابو سعید حذري'، 'سهل ساعدي'، 'زید بن ارقم' و 'انس بن مالك' بپرسید تا خبر دهند كه این سخن را از رسول خدا (ص) و سلم درباره من و برادرم شنیده اند. آیا این، شما را از ریختن خونم باز نمي دارد؟

امام حسین (ع) به آنان فرمود: اگر در این شك دارید، آیا در این هم شك دارید كه من پسر دختر پیامبر شمایم؟ به خدا بین مشرق و مغرب، پسر دختر پیامبري جز من در میان شما و غیر شما نیست. واي بر شما! آیا از شما كسي كشته ام كه به خونخواهي آمده اید؟ آیا مالي به یغما برده ام یا زخمي زده ام كه مي خواهید قصاص كنید؟

آنان هیچ نگفتند و امام صدا زد: اي 'شبث بن ربعي'، اي 'حجار بن ابجر'، 'قیس بن اشعث'، 'یزید بن حارث'! مگر شما براي من ننوشتید كه ما ب جان و دل آماده حمایت از تو هستیم، مگر نگفتید برای یاری‌ات چندین لشکر آماده هستیم؟

قیس بن اشعث گفت: نمي دانیم چه مي گویي ولي به اطاعت از فرمان یزید و این زیاد در آی. از آنان جز آنچه دوست داري نخواهي دید.

امام حسین (ع) فرمود: نه، به خدا قسم هرگز دست ذلت به شما نمي دهم واز شما هم ترسی ندارم و مثل غلامان نمي گریزم.


ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید


پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 11:42:55