امتیازات قاریان شرکت کننده در دومین شب مرحله نیمه نهایی «مفازا»

دو شنبه 28 فروردین 1402 - 11:55:50

در دومین شب مرحله نیمه نهایی مسابقات قرآنی «مفازا» 5 قاری از ایران، ترکیه، مصر و عراق شرکت داشتند که در نهایت، دو شرکت کننده بیشترین امتیاز را کسب کردند.

ویژه‌ - الکوثر در بیست و ششمین شب مسابقات قرآنی «مفازا»  ضیاء بدری الموسوی از عراق، احمد سمیرعبدالعزیز از مصر، محمدمهدی سعادتی کیا و مهدی ناصر سیاحی هر دو از ایران و بلال علی الحموی از ترکیه شرکت داشتند که در پایان این امتیازات بدست آمد:

«احمد سمیر عبدالعزیز»  شرکت کننده از مصر       86 امتیاز
«مهدی ناصر سیاحی »   از ایران                       86 امتیاز
« ضیاء بدری الموسوی» از عراق                      81 امتیاز
«محمد مهدی سعادتی کیا»  از ایران                   80  امتیاز
« بلال علی الحموی» از ترکیه                          80  امتیاز 

به این ترتیب «احمد سمیر عبدالعزیز» قاری مصری و «مهدی ناصر سیاحی » شرکت کننده  از ایران،  توانستند  در این مرحله از مسابقات بیشترین امتیاز را به خوداختصاص دهند.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید
از صفحات دین و زندگی و ندای نور الکوثر فارسی دیدن کنید


دو شنبه 28 فروردین 1402 - 11:31:21