اوضاع اقتصادی عراق و ضرورت اجرای توافقات

سه شنبه 11 بهمن 1401 - 12:29:0

کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با شبکه الکوثر با اشاره به اوضاع اقتصادی عراق بر ضرورت اصلاح اشتباهات گذشته از سوی دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق تاکید کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، دکتر طالب الصراف کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل از لندن در گفتگو با برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر گفت : متأسفانه این سفرها به یکی از پروتکل های هر نخست وزیر جدیدی تبدیل شده است که در عراق بر سر کار می آید و سعی می کند برنامه جدیدی ارائه کند و آنچه قبل از خود بوده است را از بین ببرد به ویژه اینکه کسانی که قبل از آن بودند هیچ جدول زمانی برای اجرای برنامه هایی که وضعیت اقتصادی عراق را بهبود بخشد ، نداشته اند.
وی افزود: به همین دلیل مصطفی الکاظمی قبل از خود به این کشورها سفر کرد و با آن ها قرارداد منعقد کرد و زمانی که با آن کشورها چنین قراردادهایی را منعقد کرد عراق را با محدودیت هایی مواجه کرد.
طالب الصراف اضافه کرد : سودانی‌  باید این اشتباهات را اصلاح کند و اگر می تواند اقدامات بیشتری انجام دهد چرا که وظیفه نخست‌وزیر تأمین نظم و انسجام برای مردمش است و اگر نتواند این کار را انجام دهد و نظم ایجاد کند، این امر به هرج و مرج و آشوب منجر می‌شود.  
وی تصریح کرد : پیشینه دخالتهای ویران کننده آمریکا در عراق یک روز و دو روز نیست، بلکه طولانی است و از زمان عبدالکریم قاسم تاکنون در عراق دخالت می کند، همه این بحران های موجود همان کاری است که آمریکا انجام می دهد.


ویژههای الکوثر را اینجا دنبال کنید


سه شنبه 11 بهمن 1401 - 12:10:33