کشف آثار بشری مربوط به 40 هزار سال پیش در چین

چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 18:13:0

دانشمندان چینی آثاری از فعالیت های انسانی با قدمت بیش از 40 هزار سال را در شهر سیناگ در استان سیچوان در جنوب غربی چین کشف کرده اند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : تا کنون بیش از هزار قطعه سنگواره و فسیل حیوانات در سایت رودخانه مند چی در شهر سیناگ کشف شده است.  
این یافته ها از یک پروژه باستان شناسی به دست آمده است که به طور مشترک توسط چندین سازمان از جمله موسسه تحقیقات و مدیریت بقایای فرهنگی محلی در سیناگ در ژانویه 2022 راه اندازی شد. برخی از مصنوعات بزرگ، مصنوعات چوبی و تعداد زیادی بقایای گیاهی که در سنگ بسیار نادر است در این تحقیقات کشف شده است.


 


چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:35:55