هنر حصیربافی در خراسان رضوی + فیلم

یک شنبه 2 بهمن 1401 - 8:32:0

استان خراسان رضوی به حصیر بافی شهرت دارد و هیچ یک از خانه های آن خالی از حصیر نیست و اکثریت مردم این حرفه را از پیشینیان خود به ارث برده اند. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : مردم استان خراسان رضوی ، خانه هایشان را با آثار خود که در تولید آن رقابت دارند تزئین می کنند. هنر حصیربافی ، حرفه ای است که نیاز به دقت و مهارت دارد. 
صنعت حصیربافی ، از صنایع دستی قدیمی است که نشان دهنده میراث مردمی اصیل و زیبا است. 
صنعت حصیربافی در نتیجه گسترش گسترده تولید ظروف پلاستیکی، فلزی و شیشه ای رو به افول نهاده است اما با این حال هنوز هم این حرفه ای است که جایگاه خود را در تعدادی از مناطق و روستاها به عنوان یکی از صنایع سنتی حفظ کرده است که مردم به آن افتخار می کنند. 


 


یک شنبه 2 بهمن 1401 - 8:6:59