بحران انرژی در آلمان و احتمال ورشکستگی بیمارستان ها

جمعه 23 دی 1401 - 10:7:0

بیمارستان های آلمان از دولت خواستند تا بودجه بیشتری برای حمایت از بخش بهداشت و درمان فراهم کند تا از اعلام ورشکستگی قریب الوقوع جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، در گزارش برنامه «حول العالم» شبکه الکوثر آمده است : انجمن بیمارستان های آلمان اعلام کرد که تنها 6 درصد از بیمارستان ها وضعیت مالی خود را خوب می دانند و 20 درصد از آنها انتظار دارند امسال به نتایج مثبتی دست یابند.
در  نامه انجمن پزشکان ارشد ماربورگ VlK خطاب وزیر بهداشت آلمان کارل لاوترباخ آمده است که بسیاری از بیمارستان ها در معرض خطر عدم پرداخت حقوق خود در زمان مورد نیاز به دلیل هزینه های زیاد درمان، کمبود پرسنل و در نتیجه کاهش تعداد بیماران ، قرار دارند.  
اگرچه وزارت بهداشت آلمان پیش از این اعلام کرده بود که دولت مبالغ هنگفتی را برای حمایت از بیمارستان ها اختصاص خواهد داد، اما به دلیل تورم و قیمت بالای انرژی ناشی از تحریم روسیه، اتحادیه پزشکان بیم آن را دارد که معضلات دامنگیر بخش بهداشت به یک معضل ثانویه از نظر دولت تبدیل شود.


 


جمعه 23 دی 1401 - 10:30:9