آغاز تعطیلات پارلمان لبنان در آستانه سال نو میلادی 

یک شنبه 27 آذر 1401 - 12:11:0

با توجه به توقف برگزاری جلسات پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور تا پایان سال ، امید زیادی برای آغاز گفتگوی واقعی در آغاز سال جدید وجود دارد. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، خبرنگار ما در بیروت در گزارشی در قالب برنامه «مع المراسلین» شبکه الکوثر افزود : نشستهای پارلمان لبنان درحالی متوقف می شود که همزمان فضا بین نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور و جریان مسیحی در نشست قبلی کابینه تلطیف شد تا صفحه جدیدی برای دستیابی به نام های پیشنهادی برای ریاست جمهوری گشوده شود. 
در ادامه این گزارش آمده است : موضوع لبنان بر نقش آمریکا در همه مسائل مرتبط با یکدیگر سایه افکنده و ادامه این پیچیدگی بر زندگی لبنانی ها منعکس می شود و راه برون رفت از آن ، توافق داخلی درباره انتخابات ریاست جمهوری است. 
با بیم و امید ، عرصه لبنان به سمت فروپاشی بیشتر اوضاع معیشتی پیش می رود و اوضاع را برای لبنانی ها بدتر می کند. 


 


یک شنبه 27 آذر 1401 - 13:8:35