صهیونیستها جایی در بحرین نخواهند داشت

سه شنبه 15 آذر 1401 - 10:22:0

معاون دبیرکل جمعیت اقدام اسلامی بحرین در گفتگو با شبکه الکوثر تاکید کرد صهیونیست ها از سفر رئیس خود به بحرین چیزی می خواستند اما در واقعیت چیز دیگری یافتند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، شیخ عبدالله الصالح معاون دبیرکل جمعیت اقدام اسلامی بحرین در گفتگو با برنامه «قضیه ساخنه» شبکه الکوثر که به موضوع سفر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به بحرین اختصاص داشت ، گفت: صهیونیستها زمانی که تصمیم به این سفر گرفتند در رویا می دیدند که بحرین را فتح خواهند کرد، اما مجبور شدند برنامه های بازدید و ایستگاه های سفر را تغییر دهند تا تدابیر امنیتی بیشتر شود.
عبدالله الصالح با بیان اینکه این دلیل بر این است که بحرین سرزمین مناسبی برای ورود صهیونیست ها نیست، خاطرنشان کرد:  اولین کسی بود که درباره این سفر هشدار داد ملت بحرین نبود بلکه سرویسهای امنیتی رژیم صهیونیستی بودند که هشدار  داده بود که سرزمین بحرین برای ورود رئیس این رژیم مناسب نیست.
وی تصریح کرد : نه رژیم آل خلیفه و نه دیگر رژیمهای عربی خلیج فارس ، رژیمهای مستقلی نیستند به ویژه از نظر تصمیمات حاکمیتی. آنها دنباله رو این اشغالگران و استعمارگران هستند و برای همین به آنها خدمت می دهند تا از تضمینها و ائتلاف و محافظت توهمی آنها برخوردار شوند.


 


سه شنبه 15 آذر 1401 - 12:24:4