تخریب روستای فلسطینی برای دویست و دهمین بار !

دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:15:11
تخریب روستای فلسطینی  برای دویست و دهمین بار !

نظامیان صهیونیست امروز دوشنبه روستای فلسطینی العراقیب در صحرای النقب را برای دویست و دهمین بار متوالی تخریب کردند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، العراقیب یکی از ۴۳ روستای فلسطینی در منطقه نقب در جنوب اراضی اشغالی است، که رژیم صهیونیستی سیاست ریشه کنی فلسطینی‌ها در این مناطق را دنبال می‌کند. صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند با مصادره اراضی این روستاها، زمین‌های آن را به نفع پروژه‌های شهرک سازی مصادره کرده و ساکنان همه این روستاها را در یک روستا به نام شقیب السلام جای دهند.
رژیم صهیونیستی در دهه های اخیر پس از اشغال فلسطین به دلیل نگرانی از جمعیت فلسطینی ها تلاش کرده با تخریب منازل فلسطینی، آواره نمودن آنها و ایجاد شهرک های صهیونیست نشین، ترکیب جمعیتی را در اراضی اشغالی به نفع خودش تغییر دهد، امری که تاکنون با وجود همه تدابیر آنها به ویژه قتل عام و اخراج فلسطینی ها محقق نشده است.
گفتنی است روستای العراقیب در دوران عثمانی ساخته شده و در حال حاضر 22 خانواده در آن زندگی می‌کنند.


آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید


دو شنبه 14 آذر 1401 - 10:15:5