برگزاری نشست هیئت دولت لبنان و تردیدها درباره مشروعیت آن

یک شنبه 13 آذر 1401 - 17:11:0

در آخرین جلسه برای انتخاب رئیس جمهور لبنان که از نظر نتایج مشابه جلسه قبلی بود، هیچ پیشرفتی وجود نداشت و آرای سفید همچنان پیشتاز است و فقدان اجماع سیاسی ، بر عملکرد مجلس نمایندگان لبنان سایه افکنده است. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، خبرنگار ما در گزارشی از بیروت در قالب برنامه «مع المراسلین» شبکه الکوثر افزود : کلید عبور خارجی ، همراه با فشارها و دیکته های خارجی ، هنوز به طور واضح ارسال نشده است ، هرچند اشاره هایی وجود دارد که در صورت تکمیل حل و فصل داخلی، این رمز عبور برای لبنانی ها بسته خواهد شد.  
بلال عبدالله نماینده پارلمان لبنان به خبرنگار الکوثر گفت : امیدواریم هیئت دولت درخواست فوری را تحت عنوان تثبیت بودجه وزارت بهداشت با توجه به ارتباط مستقیم آن با شهروندان لبنانی و وخامت امنیت بهداشتی ، صادر کند.  
درخواستی که که منجر به اعلام جلسه روز دوشنبه پنجم دسامبر هیئت دولت لبنان با شصت و پنج ماده از جمله موارد وزارت بهداشت ، مخالفت جریان مسیحی به ویژه جریان ملی آزاد و موافقت دیگر گروهها با آن شد و هنوز هیچ تصمیم رسمی از طرف حزب الله در این باره وجود ندارد. 
مسئولان و طرفهای سیاسی لبنان در دوری باطل ، بین بن بست در انتخاب رئیس جمهور و مشروعیت کار هیئت دولت بدون حضور رئیس جمهور ، گرفتار شده اند. 
به تعویق افتادن جلسه نهم انتخاب رئیس جمهوری در هفته آینده به این معناست که لبنان همچنان بدون رئیس جمهور باقی خواهد ماند. 


 


یک شنبه 13 آذر 1401 - 14:40:19