جزئیات جدید درباره اغتشاشات در ایران

شنبه 2 مهر 1401 - 13:22:34

تهران- ویژه الکوثر: دیپلمات سابق ایرانی در گفتگو با شبکه الکوثر به جزئیات جدیدی درباره اغتشاشات محدود اخیر در ایران اشاره کرد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، سیدهادی سیدافقهی در برنامه «قضیه ساخنه» شبکه تلویزیونی الکوثر گفت: آنچه طی یک هفته گذشته به علت فوت شهروند ایرانی «مهسا امینی» روی داد، بخشی از جدال مداوم بین ایران و استکبار جهانی به سردمداری آمریکا و متحدان غربی و برخی متحدان منطقه‌ای آن است.

دیپلمات سابق ایرانی ادامه داد: درباره این توطئه دو نظریه وجود دارد. بر اساس نظریه نخست، این شهروند ایرانی در دام افتاد و بعد از آن که جرقه زده شد، آشوب ها و اغتشاشات و تخریب اموال خصوصی و عمومی و حمله به مقدسات شروع شد.

افقهی افزود: نظریه دوم این است که آنها از این فرصت استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی گرفتند زیرا از زمانی که خانم امینی به کُما رفت تا زمانی که درگذشت، فاصله وجود داشت. آنها طی این مدت امکانات خود را ارزیابی و تجمیع کردند و با طرف های داخلی و برخی کشورهای منطقه در سطح رسانه ای و جنگ روانی و سازماندهی اعتراضات و اغتشاشات، هماهنگی ایجاد کردند. 


ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید


شنبه 2 مهر 1401 - 13:22:29