هشدار شیخ اسد قصیر در برنامه «فی المیزان» درباره پدیده خطرناک تحریف

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 9:31:13

شیخ اسد محمد قصیر استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر علوم اسلامی در شبکه الکوثر درباره «تحریف و جعل حدیث از زبان صحابه» هشدار داد.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ،شیخ اسد محمد قصیر در برنامه «فی المیزان» شبکه الکوثر گفت : یک پدیده جدی درخصوص تحریف وجود دارد و آن نسبت دادن روایات به دروغ به یکی از صحابه یا تابعین بزرگ است.  
این پژوهشگر علوم اسلامی تاکید کرد : در بخاری و مسلم روایات جعلی فراوانی از زبان ام المومنین عايشه و ابن عباس و ساير صحابه وارد شده است.
شیخ اسد محمد قصیر افزود: نافع بن عمر شاهدی بر این ماجرا است که روایات زیادی دارد و مشهور است و نزد اهل سنت به آن سند ذهبی گفته می شود. 
وی اضافه کرد : روایات زیادی را نیز در زمان حیات او به دروغ به او نسبت می دادند تا جایی که نافع از آن تعجب کرد و گفت من آنها را نقل نکرده ام. نمونه آن این است که در کتاب «المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین» از ابن حبان البستی می گوید : شنیدم لیث بن سعد ، شیخی از اسکندریه را نزد ما آورد که از نافع روایت می کرد و نافع در آن روز زنده بود. پس نزد او آمدیم و احادیث زیادی از نافع نقل کرد و چون شیخ رفت، آن احادیث را برای نافع فرستادیم، و او حتی یکی از این احادیث را نمی شناخت. نافع به اصحاب خود گفت : این از شیاطینی است که حبس شده اند.»
برنامه «فی المیزان» شنبه شب‌ها در ساعت 22:30 به وقت تهران (21 به وقت مکه مکرمه) به صورت زنده از شبکه الکوثر پخش می شود. 


 


سه شنبه 15 شهریور 1401 - 9:26:18