افغانستان گورستان امپراطور‌ها

چهار شنبه 9 شهریور 1401 - 15:24:43

امروز نهم شهریور نخستین سالروز خروج آخرین نظامی آمریکایی پس از بیست سال جنگ و اشغالگری از افغانستان است.

وبگردی- الکوثر: آمریکا تنها به اصطلاح ابرقدرت مدعی نبود که طعم تلخ شکست را در افغانستان چشید پیش از آمریکا شوروی و انگلیس نیز این شکست و حقارت را در افغانستان تجربه کرده بودند.
شکست در افغانستان برای هر یک از این مدعیان پیامد‌هایی داشت پیروزی مردم افغانستان بر انگلیس زمینه برچیده شدن حاکمیت استعمار پیر انگلیس از منطقه شد شوروی سابق پس از شکست در افغانستان از هم پاشید و آمریکا نیز جایگاه خود را در نزد شرکایش پس از شکست در افغانستان از دست داد.در سالروز شکست آمریکا در افغانستان به گورستان انگلیسی‌ها در کابل رفتیم گورستانی که نظامیان کشته شده متجاوزان و اشغالگران در آن دفن شده است این گورستان درس‌های تاریخی دارد.


چهار شنبه 9 شهریور 1401 - 15:0:45

دسته بندی :