پرواز مرگبار از کابل

چهار شنبه 2 شهریور 1401 - 11:31:9

وبگردی- الکوثر: دردناک ترین و دلخراش ترین صحنه‌ای که آمریکایی‌ها در فرار خود از ‎افغانستان خلق کردند سقوط انسان‌هایی بود که از هواپیمایی امریکایی آویزان شدند و جان باختند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، پروازی که تصاویر سقوط انسان‌ها از آن در فرودگاه کابل انتشار گسترده‌ای یافت، افغان‌هایی که برای فرار از گرسنگی یا ترس از طالبان به هواپیما‌های آمریکایی آویزان شدند و جان باختند.
در یک سالگی آن سقوط مرگبار در این گزارش به سراغ پدری رفتیم که دو فرزندش را پس از سقوط از هواپیما از دست داد. آقای محمد ذاکر رضایی یکی از فرزندانش یعنی ذکی هفده ساله را بر روی باند فرودگاه پیدا کرد، اما از ذبیح نوزده ساله هیچ وقت خبری نشد ذکی در همان ابتدای بلند شدن هواپیما بر روی باند افتاده بود.
گفته می‌شود چند نفر نیز در بین چرخ‌های هواپیما له شده بودند که شاید یکی همان ذبیح آقای رضایی باشد.
پدر ذبیح و ذکی از اینکه خلبان هواپیمای آمریکایی که در هنگام پرواز به کسانی که خود را به هواپیما چسبانده بودند توجه نکرده بود به شدت انتقاد می‌کند و این اقدام خلبان را پرسش برانگیز می‌خواند. 


چهار شنبه 2 شهریور 1401 - 9:54:56

دسته بندی :