آیا برای همه انسانها امکان وصول به مقام خلیفه الله وجود دارد؟

پنج شنبه 11 آذر 1400 - 12:35:7
آیا برای همه انسانها امکان وصول به مقام خلیفه الله وجود دارد؟

تهران- الکوثر: این سوال مطرح می شود که آیا مقام خلیفه اللهی فقط مختص برگزیدگانی مثل: انبیاء و اوصیاء و اولیاء الهی است یا اینکه بقیه انسان ها هم با تامین شرایط می توانند به این مقام والا توفیق یابند؟

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، آیت الله علامه طباطبائی درکتاب تفسیرمعروف «المیزان» ذیل آیه 30 سوره بقره، گفته:«جعل خلافت فقط به حضرت آدم (ع) منحصرنیست، بلکه موضوع آیه مذکور، آدم و ذریه او(بنی آدم) را شامل می شود.

پس می توان گفت: همه انسانها استعداد خلیفه شدن را دارند، بطورمثال: خالق، رازق، علیم، قادر، سمیع، بصیر، رحیم، کریم، حکیم، غفور، و...، ازاسماء حق تعالی هستند، که استعداد داشتن چنین صفاتی دروجود انسان ها نیزهست، منتها کسی می تواند به مقام خلیفه نائل شود که با مجاهد ت وممارست هر چه بیشتر در راه شکوفائی و رشد متعادل ومتوازن این استعداد ها تلاش کند، بطور مثال: رسول الله (ص) و حضرات معصومین (ع) که ازنظر کسب کمالات به اعلی مرتبه ممکن رسیده اند، مظهراسماء وصفات حق تعالی وخلیفه فی الارض بوده و هستند و سایرانسانها نیزبه نسبت کسب کمالات وجودی وصفات حمیده، دراین زمینه نقش پیدا می کنند و می توانند مظهراسماء الله شوند.

اگرچه در بدو خلقت بدلیل بالقوّه بودن استعدادهای ذاتی، انسان رشد نا یافته وموجودی بسیار ضعیف است، ولی خداوند رحمان ازباب رحمت واسعه خود، حس وشعوروقدرت علمی به اوعنایت فرموده وبه اوامکان این توفیق را داده که بتواند بواسطه آنها درکائنات تصرف علمی نماید وبرآنها مسلط شود، لذا اومی تواند بعنوان خلیفه، هم اسرار و بدایع صنع الهی را آشکارسازد وهم درپرتو ایمان وعمل صالح با رشد استعداد های ذاتی خویش به اخلاق الله متخلق گردد وبواسطه آنها تجلیگاه اسماء وصفات الهی شود ودرحد وسع وتوانائی خود آنها را به ظهوربرساند. 


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید


پنج شنبه 11 آذر 1400 - 12:35:15

دسته بندی :