طرح گرافیکی/ حاج‌قاسم و انتخابات

جمعه 28 خرداد 1400 - 17:45:35
طرح گرافیکی/ حاج‌قاسم و انتخابات

"محمد مظفری"، طراح و گرافیست کرمانی، این طرح مفهومی را به مناسبت انتخابات ریاست‌جمهوری 28 خرداد منتشر کرده است.


جمعه 28 خرداد 1400 - 17:45:25