در راه عشق جان دادن چقدر زیباست..

شنبه 29 آذر 1399 - 18:33:45

وبگردی: آرزوی مردان خدا، رسیدن به مقام شهادت است. شهید سلیمانی به مقامش رسید. روز سیزدهم دی ماه به شهادت رسید. حاج قاسم را می‌گویم! همان را که مالک اشتر ایران می‌نامیدند.


شنبه 29 آذر 1399 - 12:49:43

دسته بندی :