استفتاء از رهبرانقلاب درباره عمل خرافی كوبيدن درِ مساجد و... در پایان ماه صفر

شنبه 26 مهر 1399 - 17:46:28
 استفتاء از رهبرانقلاب درباره عمل خرافی كوبيدن درِ مساجد و... در پایان ماه صفر

چند سالی است که در پایان ماه صفر مراسمی در برخی شهرها باب شده که در ظاهر مانند بسیاری از خرافات دیگر عملی نیکو وانمود می‌شود، اما هنگامی که در آن اندیشیده می‌شود نتیجه به آنجا می‌رسد که با خرافه و بدعتی دیگر مواجه هستیم.

 


شنبه 26 مهر 1399 - 17:47:27