رکورد کنش‌گری رسانه‌ای شکست: "همه به رفح توجه کنید"

جمعه 11 خرداد 1403 - 9:0:0
رکورد کنش‌گری رسانه‌ای شکست: "همه به رفح توجه کنید"

در بازه کمتر از نصف روز، محتوایی مشترک (عکس فوق) توسط ۴۴ میلیون صفحه اینستاگرامی به اشتراک گذاشته شد تا رکورد مشارکت آنلاین در کمپینی اجتماعی را بشکند.

این عبارت، اولین بار دو ماه قبل توسط نماینده بلندپایه سازمان بهداشت جهانی توئیت شد. پس از آن سازمان‌هایی نظیر "صدای یهودیان برای صلح" ، "نجات کودکان جهان" و...  با این عبارت بیلبوردهایی علیه رژیم اسرائیل زدند و این شعار در راهپیمایی‌های پاریس، نیویورک و...نیز استفاده شد.
نهایتاً در خشم همگانی از حمله ارتش اسرائیل به آوارگان رفح، این شعار به نقطه انفجار رسید و در بازه کمتر از یک روز، بیش از ۴۴ میلیون صفحه اینستاگرام را با خود همراه کرد.
رتبه بعدی کمپین‌های اجتماعی آنلاین متعلق بوده به کمپین "جان سیاه‌پوستان مهم است" با بیش از ۳۰ میلیون مشارکت و کمپین محیط زیستی "جمعه برای آینده" با ۳ میلیون مشارکت.
اینکه موفقیت این کمپین، تا چه میزان تابع طراحی و سادگی آن بوده است و تا چه میزان تابع احساسات عمومی و... درس هایی است که باید در جای خود بررسی شود.
درس بزرگتر ماجرا شاید امّآ این باشد که در عصر دلزدگی رسانه ای و بی‌حسی‌ها، هنوز مسائلی از سنخ وجدان انسانی وجود دارند که می‌توانند افکار عمومی را چنین حول خود به حرکت درآورند.


 


جمعه 11 خرداد 1403 - 8:43:51