نماهنگ شهید جمهور منتشر شد

پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 13:10:0

در پی حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، نماهنگ «شهید جمهور» که توسط گروه‌های سرود حبیب و نور اجرا شده است منتشر شد.

 

🎼در راه خدمت شد جان فدا
با یاران شهید جمهور ما

🎙 اجرا : گروه‌های سرود حبیب و نور دانش
✍️شاعر :قاسم صرافان
🎧موسیقی:احسان جوادی
💻تدوین:جواد باقری
 


پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 12:52:15

برچسب :