یا آل یهود! الوعــــــدة الوعــــــدة

جمعه 31 فروردین 1403 - 18:0:0

در مقابل دشمنان خدا باید ایستاد.

باید در مقابل دشمنان خدا ایستاد تا بینی دشمنان خدا را به خاک مالید و شما مردم تا امروز ایستاده‌اید با تکبیر، با الله‌اکبر، با عشق به شهادت.

[رهبر معظم انقلاب]

#وعده صادق

#انتقام قانونی

#دفاع مشروع

#تنبیه متجاوز


جمعه 31 فروردین 1403 - 14:23:55