وعده صادق انجام شد/ شعار مردم لبنان هنگام اصابت موشک به فلسطین اشغالی

یک شنبه 26 فروردین 1403 - 16:0:0

مردم لبنان هنگام اصابت موشک به فلسطین اشغالی با شعار لبیک یا خامنه ای، این شجاعـــــــــــــــــــــت حیـــــــــــــــدری است و... از دفاع مشروع ایران حمایت کردند.

#وعده صادق 

#انتقام قانونی

#دفاع مشروع

#جمهوری اسلامی ایران


یک شنبه 26 فروردین 1403 - 16:3:3